Как да говорите, така че вашия партньор да ви чува?

важността на всяка наша думаАмериканските деца в началното училище, когато ги обиди друго дете имат отговор в рима "Пръчки и камъни могат да счупят костите ми, но думите никога не могат да ме наранят" ("Sticks and stones can break my bones, but words can never hurt me.") И сигурно, ако сте в началното училище ще се почувствате по-добре като отговорите така, но дали е истина? Не. Думите СА ви наранили.

„Истината е – казва Морт Фъртел, че думите правят ПОВЕЧЕ от това да ви счупят кокалите. Те разбиват сърцето ви”.

Хората са еднакви навсякъде. Да забравим Америка. Едно от най-хубавите произведения в нашето народно творчество е приказката за мечката и дърваря. Добре е да я помним и още по-хубаво е регулярно да си я Припомняме, затова ще си позволя да я публикувам:

„Eдин дървар, като минавал край трънлив храст, чул шумолене. Надникнал в клонака, и що да види - едно малко мече се заплело в тръните скимти, но не може да се измъкне. Дърварят откачил уплашеното мече, помилвал го по главата и го пуснал да си ходи. Мечката била наблизо, видяла всичко и отишла право при дърваря. Като я видял той си глътнал езика от страх, но Мецана вдигнала нагоре предната си лапа и проговорила с човешки глас:

- Не се бой, нищо лошо няма да ти сторя. Аз видях как помогна на мечето ми, разбрах те, че си добър човек и реших да се побратимя с тебе. Искаш ли?

- Как да не искам - отвърнал дърварят - кой бяга от такава посестрима като тебе!

Тогава мечката се изправила на задните си крака, разтворила предните си лапи и братски прегърнала дърваря. Според обичая дърварят трябвало да я целуне по муцуната, ала щом се доближил лъхнала го тежка миризма и той се стъписал.

- Много на лошо ти миришат устата – казал дърварят.

Мечката се докачила от тези думи, отпускала се на земята, помълчала малко и казала:

- Удари ме, побратиме, по врата с острието на секирата си!

Дърварят се слисал:

- Що думаш – рекъл - де се е чуло и видяло побратим да вдига секира срещу посестримата си?

- Удряй! - изръмжала мечката.

Дърварят нямало що да прави. Вдигнал секирата и ударил мечката. Рукнала кръв от раната. Мечката се обърнала назад, мушнала се в гъсталака и изчезнала.

Минали години. Дърварят много пъти ходил из гората, но никъде не срещнал посестримата си. Веднъж, като се въртял под дърветата, изведнъж отнякъде изскочила мечката. Познали се двамата, поздравили се и заприказвали. От дума на дума стигнали до удара със секирата.

- Побратиме - рекла мечката - я виж какво е останало от раната, дето ми я нанесе.

Дърварят поразровил козината на врата й, но не намерил дори белег.

- Нищо не е останало! - рекъл той.

- Видиш ли, побратиме, раната отколе заздравя и я забравих, но лошата дума, дето ми я каза тогава, няма да я забравя.

И като поклатила тъжно глава, мечката си тръгнала.”

Да се върнем сега отново на вашия партньор, който не ви чува, когато говорите с него/нея.

Съпруг, споделя Морт Фъртел, в разговор по телефона ми каза: „Морт, след като тя каза дрън, дрън, дрън… погледнах я и за пръв път откакто сме женени АЗ Я МРАЗЕХ.” Омраза? Уау, това е силно чувство. Не е ли невероятно как думите могат да променят всичко?

„Разделям се с теб.”
„Ти си точно като първата ми жена.”
„Аз съм до тук.”
„ Също като майка ти си.”
„Мразя те.”
„Дебел/а си.”
„Ти си неудачник.”
„Ти нямаш приятели.”
„Нищо не можеш да направиш като хората.”

В разгорещеност и гняв хората казват най-големите глупости и използват най-обидни думи. Даже и партньора ви да не го е мислил, веднъж казано повредата е нанесена. Това е като да разпорите възглавница по време на силен вятър. Колкото и отчаяно да се опитвате да върнете перушината обратно, перата летят във всички посоки. И точно като перата болезнените думи не могат да се върнат.

Ето защо е толкова важно за партньорите да се НАУЧАТ да се контролират и да внимават какво казват.

Няма да го чуете за пръв път, че ИМАТЕ ДВЕ УШИ И ЕДНА УСТА.

„Но, Морт, аз казах истината.”

Хората си мислят – продължава Морт Фъртел – че могат да кажат всичко в името на истината.

Но когато нараняваш някого с думите си, това не е честно. Това е глупаво... и безчувствено.

Истината (във взаимоотношенията) не е фактологически акуратен отчет. Това е изявление направено с най-голямата загриженост за чувствата на друг човек. Това е повече от честен. Това е истина с главно „И”.

На какво още можете да се научите от Морт Фъртел?

  • как да изразявате чувствата си по здравословен начин
  • как да знаете какво имате предвид и да имате предвид каквото казвате
  • как да казвате каквото ви е в ума, без да унищожавате отношенията си
  • какво наистина значи да сте честни с партньора си
  • как да контролирате разрушителни импулси и да калкулирате думите си
  • как да слушате, когато партньора ви говори
  • как да говорите така, че партньора ви да ви слуша
  • как да се излекувате от стари рани и коментари-грешки

Ако това е важно за вас, кликнете тук за повече информация.

Отидете в блога, ако желаете да оставите коментар.

споделяне в социални мрежи
 

Безплатен абонамент

Нека сме във връзка

Банер