Продавате единствено себе си

никой не е като вас„Според мен няма нищо по-важно – споделя Денис Уейтли - от вярата във вашите собствени възможности за успех и щастие, без значение от вашата възраст, пол, етническа принадлежност, възгледи, образование и минало. Истината е, че всеки ден продавате себе си. Вие не продавате продукти или бизнес концепция. Вие продавате качеството на човека, предлагащ продуктите или услугите. Решението на клиента е базирано на качеството на продавача. Също както стоките са маркирани като „най-доброто”, „евтино”, „неефективно”, „надеждно”, „ненадеждно”, така също

продължава>
 
Ефективност

приоритети „Причината, по която повечето хора прекарват времето си в „натоварена работа” с нисък приоритет е защото е по-лесно да се свърши и не изисква допълнителни знания, способности и координация с други хора.

Настройте приоритетите си на „трябва - да го направя - сега”, „трябва – да го направя - днес” и „трябва – да го направя – когато имам възможност”. Настройвайте ги всеки ден, не по-късно от рано сутринта на същия ден – за предпочитане последното нещо, което вършите предходния ден.
Концентрирайте времето и енергията си в 20% от вашите активности, контакти и концепции, които са доказали най-висока продуктивност в миналото.

Помнете „правилото 80/20” на италианския икономист от 19 век, Вилфредо Парето. 80% процента от продуктивността обикновено идва от 20% от производителите. Това означава, че трябва да концентрирате усилията си върху най-производителните хора и активности.”
Денис Уейтли

бутони за социални мрежи
 


Безплатен абонамент

Нека сме във връзка

Банер