Поръчка в страната (в България)

Моля попълнете формата за поръчка и ние ще се свържем обратно
с Вас. Полетата отбелязани със * (звезда) са задължителни.

Брой на копия от книгата и език, на който искате да поръчате копията

Hello world

Quotes

Размерът на вашия успех се измерва от силата на вашето желание, големината на вашата мечта и как се справяте с разочарованията по пътя. Робърт Кийосаки

“The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.” Robert Kiyosaki

Безплатен абонамент

Нека сме във връзка

Банер